Γέροντας Νίκων Νεοσκητιώτης

Γέροντας Νίκων Νεοσκητιώτης: Ο διάβολος στο μυαλό

Μάιος 11, 2016 στις 13:13 μμ

Η πάλη με τους λογισμούς Οι άνθρωποι σκέπτονται περισσότερο από όσο αναπνέουν. Σε μία αναπνοή μπορούμε να κάνουμε χίλιες σκέψεις, […]

Γέροντας Νίκων Νεοσκητιώτης: Ο διάβολος στο μυαλό

Απρίλιος 22, 2016 στις 15:33 μμ

Η πάλη με τους λογισμούς Οι άνθρωποι σκέπτονται περισσότερο από όσο αναπνέουν. Σε μία αναπνοή μπορούμε να κάνουμε χίλιες σκέψεις, […]