Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Ποτέ μη ζητήσεις αξιώματα

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης: Ποτέ μη ζητήσεις αξιώματα

Μάιος 8, 2014 στις 13:00 μμ

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης 1906-1982 «Ποτέ σου μη ζήτησης αξιώματα. Ποτέ σου μη ζήτησης τιμές από τον κόσμο. Ποτέ σου μη […]