Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης: Έλα και κάμε το θέλημά Σου σε μένα!

Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης: Έλα και κάμε το θέλημά Σου σε μένα!

Ιούνιος 2, 2014 στις 9:51 πμ

Ένα (πρέπει) να μας ενδιαφέρει: Αυτός να κάμη ό,τι θέλει. Να γίνη το θέλημά Του. Και αυτό είναι ατελεύτητος Παράδεισος […]