γέμισμα

Το γέμισμα της Χάρης Του!

15
Μάιος 21, 2013 στις 9:58 πμ

–Θά σού τό πώ, παιδί μου, γιά νά ενισχυθείς στήν πίστη ότι ο Κύριος δέν εγκαταλείπει τούς δικούς του, όταν […]

Το γέμισμα της Χάρης Του!

15
Μάιος 21, 2013 στις 9:58 πμ

–Θά σού τό πώ, παιδί μου, γιά νά ενισχυθείς στήν πίστη ότι ο Κύριος δέν εγκαταλείπει τούς δικούς του, όταν […]