βραδυνή προσευχή

Παιδική Βραδυνή Προσευχή

Μάρτιος 11, 2017 στις 22:34 μμ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Υστερα από μία κουραστική μέρα, μας είναι απαραίτητη η βραδυνή προσευχή

Μάιος 30, 2016 στις 17:23 μμ

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου Το βράδυ, κατάκοπος καθώς είμαι από το μόχθο της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Άλλωστε, […]

Προσευχή στην Παναγία

Οκτώβριος 7, 2014 στις 11:15 πμ

Ανυμνών μεγαλύνω Σε, Άχραντε, την το γένος ημών μεγαλύνασαν. Δυσωπών δυσωπώ Σε Πανύμνητε, την αεί τον Υιόν δυσωπήσασαν.