Βραδινή

Βραδινή Προσευχή

15
Ιούνιος 25, 2013 στις 7:19 πμ

Εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τό Σύμβολον τής Πίστεως. Πιστεύω εις ένα […]