βλάσφημος

Η θεραπεία της μοναξιάς (Αν είσαι μόνος πρέπει να το διαβάσεις)

Οκτώβριος 9, 2016 στις 15:02 μμ

Αν είσαι μόνος αδελφέ, άρπαξε την ευκαιρία. Ανάπεμπε ύμνους στον Τρισάγιο Θεό μας. Δόξαζέ Τον πολλές φορές στην διάρκεια της […]

Ο βλάσφημος πετροβολεί το κεφάλι του

Οκτώβριος 4, 2016 στις 8:07 πμ

«Ο βάλλων λίθον εις ύψος επὶ κεφαλὴν αυτού βάλλει» (Σοφ. Σειρ. 27, 25) Αγαπητοί μας αναγνώσται! Ίδετε την εικόνα, η […]

Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής…

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 9:14 πμ

Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται: «Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο […]

Ο βλάσφημος ανθυπασπιστής…

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 9:14 πμ

Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται: «Ήμουν ανθυπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο […]