ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Γέροντας Πορφύριος: »Προνοεί και ενδιαφέρεται ως Πατέρας μας»

Ιούνιος 24, 2016 στις 17:10 μμ

Ο Κύριος γνωρίζει εμάς, πριν γνωρίσομε εμείς τον εαυτό μας. Είναι ασύλληπτη η γνώση του Θεού απ’ το δικό μας […]