βηματάρισσα

Η καρδιά δεν γερνάει ποτέ

15
Ιανουάριος 22, 2014 στις 10:30 πμ

-Γέροντα, ο Αββάς Παμβώ λέει: «Ει έχεις καρδίαν, δύνασαι σωθήναι». Τι εννοεί με το «ει έχεις καρδίαν»; -Πολλά μπορεί να […]