Βερμούδες

Σαν σήμερα: το χαμένο σμήνος στις Βερμούδες

15
Δεκέμβριος 5, 2013 στις 8:45 πμ

63 π.Χ…. Ο Κικέρων εκφωνεί τον τελευταίο Κατά Κατιλίνα λόγο του στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο. 771…. Ο Καρλομάγνος γίνεται βασιλιάς των […]