Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον

Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον – Τόμος Γ΄

Νοεμβρίου 21, 2016 στις 21:05 μμ

Κυκλοφόρησε ο Γ΄ τόμος (Ιούνιος-Αύγουστος· περιέχον και τα Δογματικά Θεοτοκία, Εωθινά Δοξαστικά, Αναστάσιμα Απολυτίκια) από το τετράτομο «ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑΡΙΟΝ» στο […]

Βατοπαιδινόν Δοξαστικάριον, Τόμος Δ΄ (Τριώδιον-Πεντησκοστάριον)

Μάιος 9, 2016 στις 18:43 μμ

Κυκλοφόρησε ο Δ΄ τόμος (Τριώδιον-Πεντηκοστάριον) από το τετράτομο «ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΝ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑΡΙΟΝ» στον οποίο περιέχονται Δοξαστικά των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των […]