Βασιλεύσι

«Τοις Βασιλεύσι ή τοις ευσεβέσι; Κατά βαρβάρων ή κατ’ εναντίων;»

15
Σεπτέμβριος 18, 2012 στις 8:22 πμ

Του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου Απολυτίκιο: Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς βασιλεύσι κατά βαρβάρων […]