βαρύς

Ο σταυρός είναι βαρύς, όσο εξακολουθεί να είναι «ο σταυρός μας»

alt
Δεκέμβριος 9, 2013 στις 20:15 μμ

Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω […]