βακούφια

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στηρίζει την ίδρυση ομογενειακού Πανεπιστημίου στην Πόλη (φωτο)

1
Σεπτέμβριος 17, 2013 στις 10:51 πμ

Φωτό-Ρεπορτάζ: Ν. Χριστοπούλου\Ηχώ της Πόλης Συζήτηση για τη μελλοντική ίδρυση ενός νέου βακουφικού πανεπιστημίου στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο και τους περί […]