Βάπτισμα και τήρησις των εντολών

Βάπτισμα και τήρησις των εντολών

Απρίλιος 28, 2016 στις 16:42 μμ

Του Αγίου Μάρκου του Ασκητού Το άγιο Βάπτισμα είναι μεν τέλειο, αλλά δεν τελειοποιεί αυτόν που δεν τηρεί τις εντολές. […]