Α’ μέρος: Ή Λειτουργία του λόγου

Α’ μέρος: Ή Λειτουργία του λόγου

Απρίλιος 30, 2014 στις 11:13 πμ

Ή έναρξη της Λειτουργίας ξεκινάει με το Ευλογημένη ή βασιλεία τον Πατρός και του Υιού και τού Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή […]