Α’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο ύμνος της αγάπης -Προς Κορινθίους Α’ Επιστολής του Αποστόλου Παύλου

Ιούνιος 29, 2016 στις 7:46 πμ

Ο Ύμνος της Αγάπης, όπως είναι γνωστή στον χριστιανικό κόσμο το τμήμα του 13ου Κεφαλαίου της της Προς Κορινθίους Α’ […]