αφετηρία

Αφετηρία πίστης

1
Αύγουστος 26, 2013 στις 16:34 μμ

Ο Θεάνθρωπος Κύριος εμακάρισε τους «μη ιδόντες και πιστεύσαντες»[41]. Και διετύπωσε την λύπη Του για κείνους που δεν τους ικανοποιούσε […]