Αφήσου στο έλεος του Θεού

Αφήσου στο έλεος του Θεού

.
Δεκέμβριος 30, 2013 στις 13:40 μμ

Τριών ειδών προβλήματα – Μία λύση: ο Θεός! Μερικοί βασανίζονται από τριών ειδών προβλήματα. Από εκείνα που είχαν κάποτε. Από εκείνα που […]