Αφήνουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού

Αφήνουμε τον εαυτό μας με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού

Ιούνιος 6, 2014 στις 10:08 πμ

«…εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω θεώ παραθώμεθα» Ο καθένας κι όλοι μαζί ας αφήσουμε τον […]