ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βασική αιτία εμφάνισης καρκίνου

1
Οκτώβριος 18, 2013 στις 20:30 μμ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πλέον υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η έκθεση στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα προκαλεί καρκίνο […]