ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟ

Δεν υπάρχει τέλος στο δρόμο αυτών που πηγαίνουν προς το ατελεύτητο

1
Ιούλιος 3, 2013 στις 19:30 μμ

Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς Με την ευλογία του Θεανθρώπου το «ον» τους διαδόθηκε και «επεκτάθηκε» σε «παν-όν» και αυτοί πλέον με […]