Ατελείωτες ενοχές του π. Ανδρέα Κονάνου

Ο Παπα Μηνάς και η αρπαγή του νοος στα ουράνια

15
Ιανουάριος 22, 2014 στις 10:30 πμ

Όταν έμαθε ο παπά Μηνάς την ελληνική διάλεκτο, εις άλλο τι δεν καταγίνετε, παρά εις το να διαβάζει λόγους θεολογικούς […]