ασφαλιστικές εισφορές

Ποιες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών, επαγγελματιών, δικηγόρων και μηχανικών

Μάιος 26, 2016 στις 16:57 μμ

Χωρίς τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους αγρότες αναμένεται να μείνουν τελικά οι 40.000 μικροεπαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, […]