Ας μιλήσουμε με τον Θεό

Ας μιλήσουμε με τον Θεό

Απρίλιος 22, 2016 στις 19:10 μμ

Η πιο σύντομη προσευχή: Kάνουμε τον Σταυρό μας. Κάνοντας το σταυρό μας , φανερώνουμε πώς βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί . […]