ας γίνει το θέλημά σου

«Πατέρα, ας γίνει το θέλημά σου, όχι το δικό μου»…

.
Νοέμβριος 22, 2013 στις 13:17 μμ

Είστε πικραμένη επειδή ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σας! Μην πικραίνεστε μ’ Εκείνον, από τον οποίο έχουμε και το […]