ΑΡΧΟΝΤΑΣ

Ταπεινός υπεράνω σκανδαλισμού!

Σεπτέμβριος 25, 2016 στις 16:04 μμ

Κάποτε ο άρχοντας του τόπου επισκέφθηκε τον αββά Παλλάδιο, γιατί ήθελε να τον δει. Είχε ακούσει βέβαια τα σχετικά μ’ […]