ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ

Επίσκοπος Στοβίων: «Αποφυλακίστε τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη»

1
Ιανουάριος 23, 2013 στις 9:33 πμ

Με την ευκαιρία αυτή, κατά την προσεχή πολύ σύντομη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών […]

Συγκλονίζει η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος μέσα από την φυλακή

1
Νοέμβριος 12, 2012 στις 11:57 πμ

Ελέω Θεού, αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και μητροπολίτης Σκοπίων, προς την Εκκλησίαν εις την οποίαν από Θεού ετοποθετήθη ως Αρχιποιμήν Αυτής και […]