αρβαντιόπυολος

Άγιος Αντώνιος: Η ζωή μετά το θάνατο

.
Ιανουάριος 22, 2014 στις 14:02 μμ

Ούτος ο Μακάριος και Πανθαύμαστος Αββάς και Πατήρ ημών Αντώνιος ο μέγας, εις καιρόν όπου ευρίσκετο εις την έρημον και […]