Απροσπαθεία

Περί Απροσπαθείας

15
Σεπτέμβριος 5, 2013 στις 9:30 πμ

Ιωάννης ο Σιναΐτης, Άγιος: Κλίμαξ – Λόγος Β΄ 1. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριον και επεζήτησε αληθινά να κερδήση […]