Απρίλιος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Απριλίου

15
Απρίλιος 28, 2013 στις 7:16 πμ

Κυριακή των Βαΐων – Κατά Ιωάννην (ιβ΄ 1-18) Πρό έξ ημερών τού πάσχα, ήλθεν ο Ιησούς εις Βηθανίαν, όπου ήν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Απριλίου

15
Απρίλιος 21, 2013 στις 6:46 πμ

Ε΄ Νηστειών – Κατά Μάρκον ι΄ 32-45 Εν ταίς ημέραις εκείναις, ήσαν οι μαθηταί εν τή οδώ αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα• […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Απριλίου

15
Απρίλιος 14, 2013 στις 6:47 πμ

(Μαρκ. θ´ 17-31) Τώ καιρώ εκείνω, άνθρωπός τις προσ-ήλθε τώ ᾿Ιησού λέγων• Διδάσκαλε, ήνεγκα τόν υιόν μου πρός σε, έχοντα […]