ΑΠΟΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απότμημα της τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Δαδιάς (φωτο)

1
Σεπτέμβριος 9, 2013 στις 18:14 μμ

Το δάσος της Δαδιάς είναι ασφαλώς ένα από τα πιο φημισμένα και προστατευόμενα δάση της Ευρώπης με σπάνια πανίδα. Εκεί […]