αποτελεσματικότητα

Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της προσευχής μας;

Μάιος 15, 2016 στις 12:58 μμ

Και δίκαιοι ακόμα να παρακαλέσουν τον Κύριο, δεν θα εισακουστούν… Με δυο λόγια, η αποτελεσματικότητα της προσευχής μας εξαρτάται: