ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η συμμετοχή μας στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού

1
Σεπτέμβριος 27, 2013 στις 13:39 μμ

«Πολλοί συνηθίζουν να σκέφτονται ότι η θυσία του Χριστού αρκεί με τελειότατο τρόπο για τη λύτρωση της ανθρωπότητας · απο […]