απογνώσεως

Η ουσία της απογνώσεως

15
Δεκέμβριος 3, 2013 στις 9:15 πμ

Τελώντας την Λειτουργία προσεύχομαι βεβαίως για όλο τον κόσμο και δεν αμφιβάλλω ότι, ωσότου προσφέρεται στον κόσμο αυτό η θυσία […]