απελπίζεται

Κανείς ποτέ δεν πρέπει ν΄απελπίζεται

15
Ιανουάριος 3, 2014 στις 11:30 πμ

Από το βίο της άγίας Συγκλητικής Τις αμελείς και ράθυμες ψυχές – έλεγε ή μακάρια Συγκλητική – κι εκείνες πού […]