Αν ποτέ δεις ανάξιο άρχοντα ή και επίσκοπο

Αν ποτέ δεις ανάξιο άρχοντα ή και επίσκοπο, μην κατηγορείς την Πρόνοια του Θεού!

.
Οκτώβριος 3, 2013 στις 13:30 μμ

Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό2. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι […]