ανώνυμοι

Δέκα άγνωστοι και ανώνυμοι Άγιοι

Μάρτιος 1, 2012 στις 10:37 πμ

Ό Κύριλλος Μοναχός, Γέροντας της Καλύβης «Τίμιος Σταυρός» των καλλιτεχνών αγιογράφων Ανανιαίων και Δίκαιος της Ιεράς Σκήτης της Άγιας Αννης, […]