ΑΝΩΦΕΛΩΣ

Τι σημαίνει το «Κύριε ελέησον», είναι πολύ λίγοι σήμερα που το ξέρουν…

Αύγουστος 6, 2016 στις 16:50 μμ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ« Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και συντομότερα «Κύριε ελέησον», από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε […]