αντιγραφή

Το ζήτημα της «αντιγραφής» στην αγιογραφία

Μάιος 18, 2016 στις 13:55 μμ

(…) Η πατερική έννοια της εικόνας κατανοείται συχνά μέσα στα όρια του πλατωνισμού. Με το μύθο δηλαδή την εικόνα ο […]