ανοίξουμε

Ας ανοίξουμε τις καρδιές και τις ψυχές μας, για να βρεί τόπο εκεί «ο τεχθείς Βασιλεύς»

alt
Δεκέμβριος 29, 2013 στις 13:23 μμ

του πρεσβυτέρου Παναγιώτη Γκέζου  Μέσα απὸ τον Ἰσραήλ, ο κόσμος υποδέχθηκε με δραματικὰ τραγικὲς συνθήκες την είσοδο του Θεού στην ιστορία. Οι άνθρωποι δεν […]