ΑΝΙΤΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Αντινόης Παντελεήμων: «Kαµία µάνα να μην παραβλέπει τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της»

1
Φεβρουάριος 11, 2013 στις 15:37 μμ

Μία πονεµένη µητέρα παίρνει τον δρόµο της ξενιτιάς. Περνάει λαγκάδια και βουνά, βαδίζει σε µέρη άγνωστα, µέσα από µονοπάτια που […]