ΑΝΘΡΩΠΠΟΙ

Αξίζει να προσπαθήσεις…

Σεπτέμβριος 23, 2016 στις 13:52 μμ

του Αρχιμ.Παύλου Παπαδόπουλου Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να κατανοήσουν τον Θεό για να πιστεύσουν. Όμως σκέπτονται λάθος και αντίστροφα. […]