ανθήσει

Ξερίζωσε το κακό, πριν ανθήσει…

Ιούνιος 21, 2016 στις 7:46 πμ

Στην αμαρτία σε σπρώχνει ο παγκάκιστος διάβολος. Σε σπρώχνει, αλλά δεν μπορεί να σε κάνη να αμαρτήσεις, εάν αντίδρασης.