ανεξάντλητοι

Ποταμοί ανεξάντλητοι

15
Σεπτέμβριος 26, 2013 στις 9:30 πμ

Ο Κύριος βρίσκεται στην  Ιερουσαλήμ την τελευταία ημέρα  της  μεγάλης εορτής της  Σκηνοπηγίας.  Οι  Ιουδαίοι συμμετείχαν στην εορτή αυτή για […]