ανδρογύνου

Σχέσεις ανδρογύνου πριν και μετά το Γάμο

15
Αύγουστος 27, 2013 στις 11:17 πμ

Απαντήσεις του π. Ιερεμία Φούντα Ερ: Πως και με ποιο τρόπο θα αποφεύγεται η τεκνοποιΐα, εάν δεν είναι επιθυμητή; Πώς […]