ανατρεπτικές

Για τις ανατρεπτικές αξίες της Βασιλείας του Θεού

15
Οκτώβριος 22, 2013 στις 9:45 πμ

«Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» Πόσο Πάνσοφος Εκείνος που πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είπε πως όλοι […]