ανασφάλιστους

Δωρεάν περίθαλψη σε ανασφάλιστους πολίτες

15
Φεβρουάριος 23, 2013 στις 8:42 πμ

Με ‘εισιτήρια’ τα οποία θα εκδίδονται μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος, θα παρέχεται η δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα σε ανέργους και ανασφάλιστους. […]