Αναστάσιμοι στοχασμοί με το τέλος της Πανηγύρεως

Αναστάσιμοι στοχασμοί με το τέλος της Πανηγύρεως

Μάιος 2, 2016 στις 17:24 μμ

π. Κωνσταντίνου Ν. Καλλιανού «Ως όντως ιερά και πανέορτος, αύτη η σωτήριος, νυξ και φωταυγής…» Το να μένεις μόνος μέσα […]