Αναργύρων

Θαύματα Αγίων Αναργύρων στον συγγραφέα των «Διονυσιάτικων διηγήσεων» Μοναχό Λάζαρο

15
Ιούλιος 1, 2013 στις 7:15 πμ

«Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού». Τα όσα γράφονται αφιερώνονται προς δόξαν και τιμήν των Αγίων Αναργύρων ιατρών Κοσμά […]